Bảo hành

Kính gi quý khách hàng.


Đ quý khách hàng luôn yên tâm v sn phm, Kingwindows luôn kim tra và bo hành ca nha lõi thép trong thi gian s dng.
Chế đ bo hành như sau:

  ***B
o hành đ bn màu ca thanh nha:

 • Ca nha s dng thanh nha Sparlee Profile được bảo hành 10 năm.
 • Ca nha s dng thanh nha Builex Profile được bảo hành 10 năm.
 • Ca nha s dng thanh nha Rehau Profile được bảo hành 10 năm.
 • Ca nha lõi thép s dng thanh nha Shide Profile, Chile Profile được bảo hành 3 năm

  ***Ph kin:

 • Ph Kin GQ bảo hành 1 năm
 • Ph Kin HOPO bảo hành 2 năm
 • Ph kin Roto bảo hành 10 năm

*** Bo hành sai sót k thut

  • Bảo hành 3 năm về những sai sót và sự cố kỹ thuật xảy ra trong quá trình thi công sản xuất và lắp đặt

  • ***Ghi chú:

 • Bo hành được áp dng theo nhng quy đnh ca nhà sn xut thanh nha và ph kin.

  Bo hành ph kin ca chúng tôi không áp dng cho tình trng vic vn hành sai dn đến hư hng.

Nếu trong thi gian bo hành sn phm không đt tiêu chun v yêu cu k thut, sy ra s c và hư hng thường xuyên và làm quý khách hàng không hài lòng. Kingwindows s thay sn phm mi đ đm bo an toàn cho quý khách hàng.
Đi vi khách hàng s dngca nha lõi thép ca Kingwindows sau thi gian hết bo hành nếu sn phm sy ra s c, Kingwindows s chnh sa và khc phc s c và không tính tin dch v (không bao gm thay ph kin).

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ: 0903757161-0931117151

Công ty TNHH MTV Gia Hưng Vương
Văn phòng 185 Hồng Thập Tự Kp1, Phường Xuân Bình, tx Long Khánh Đồng Nai

Hotline : 0931117151
Email : kingwindowlk@gmail.com